Tłumaczenia wybranych artykułów
Klaus-Peter Konerding (2009) - Lingwistyka dyskursu - nowa subdyscyplina lingwistyczna

Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (I)

Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (II)

Wolfgang Heinemann - Kontrowersje wokół analizy dyskursu.