Przekłady wybranych artykułów
Przekłady z języka niemieckiego:


Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (I)

Ulla Fix - Stan badań i tendencje rozwojowe lingwistyki tekstu (II)

Wolfgang Heinemann - Kontrowersje wokół analizy dyskursu

Klaus-Peter Konerding (2009) - Lingwistyka dyskursu - nowa subdyscyplina lingwistyczna.