Kontakt

Nasz adres:
dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny Tekst-Dyskurs-Komunikacja
Instytut Filologii Germańskiej
PL 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16 B pok. 204
http://www.tdk-univ.ugu.pl